Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

In de groepsruimte en op de buitenspeelplaats zijn uiteraard geen dieren of planten aanwezig en er geldt een rookverbod.

De kinderen lopen het liefst op sokken of blootsvoets.

Door toepassing van vloerverwarming is dit mogelijk.


Bij een maximale bezetting biedt de groepsruimte opvang voor

12 kinderen, met minimaal 2 groepsleidsters.


Ouders moeten de zekerheid en het vertrouwen hebben dat de kinderen in hun afwezigheid een fijne en prettige tijd hebben op een leuke plek waar kinderen onbekommerd de omgeving kunnen verkennen en waar ze leren van het spelen met de andere kinderen.

We proberen de opvoeding thuis en bij 'de Bonte Paardjes' zoveel mogelijk met elkaar in overeenstemming te brengen.

Hiervoor behouden we het communicatieve lijntje

met de ouders kort.


Graag delen we de zorg voor uw kind.

We gaan daarbij uit van 4 pedagogische opvoedingsdoelen, t.w.


~ emotionele veiligheid

~ samen spelen, samen delen

~ ontwikkeling eigen identiteit

~ normen en waarden


We hebben oog en oor voor de eigenheid van ieder kind.


Het Beleidsplan alsmede de Protocollen Kindermishandeling en

Ziekte en Ongevallen liggen in de groepsruimte ter inzage.

0