Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

Wij staan geregistreerd in het Landelijk Register Kinderopvang

onder nummer: 315728930


Het inspectierapport is voor een ieder inzichtelijk.


We zijn aangesloten bij de Branchevereniging Kinderopvang welke ons als kinderdagverblijf ondersteund.

Vanaf 1 januari 2016 zijn wij aangesloten bij de geschillencommissie

kinderopvang.


 Oudercommissie

Deze vergaderen vier keer per jaar, vertegenwoordigen de ouders/verzorgers van de kinderen in opvang en kunnen gevraagd of ongevraagd advies uitbrengen betreffende beleidszaken.

Jaarlijks organiseert de OC een gezellige gezamenlijke activiteit.


Momenteel vragen wij om nieuwe ouders om de oudercommissie te versterken.

Zie Vacature.

0