Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

Wij zijn Ad en Corina Vogels.


Behalve 2 volwassen kinderen,

welke reeds zelf trotse ouders zijn,

hebben we een dochter van 13 jaar.


Na haar geboorte is ook het initiatief voor kinderopvang ontstaan.

Oorspronkelijk was deze bedoeld om onze dochter tussen leeftijdsgenootjes op te laten groeien, maar snel werd de kinderopvang 'ons ding' en wilden we deze niet meer missen.

Kinderdagverblijf de Bonte Paardjes is gevestigd op het perceel waar wij wonen.

We wonen op een boerderij met paarden aan de rand van het

Groene Woud.

Dit waarborgt een prachtig groene omgeving.

Ook veel vogels en anderen dieren in de natuur veraangenamen hier het verblijf.

Voor de kinderen betekent dit dat we samen volop van de natuur en de dieren kunnen genieten.


De kinderen maken kennis met boerderij- en huisdieren en met alles wat groeit en bloeit. Op deze manier leren ze op een vanzelfsprekende wijze de natuur te respecteren.

Het is heerlijk om behalve onze boerderij, ervaring en kwalificatie,

de ruimte, de natuur en de dieren met de kinderen te mogen delen.


Wij genieten op onze beurt van de kinderen om ons heen en

bemerken veel voor hen te kunnen betekenen.

We zijn van mening als kleinschalige kinderopvang een meerwaarde te kunnen bieden aan zowel het individuele kind als aan de groep in de vorm van kwaliteit, continuïteit, flexabiliteit en veiligheid.


Daarbij geniet uw kind van de kleinschaligheid en een huiselijk gevoel.

We vinden het belangrijk direct in te spelen op de wensen van het kind en de ouders.

In samenspraak met de ouders trachten we voor elke keuze of 'probleem' een oplossing te vinden.


Uw kind verdient immers het beste !


Daarom: Kleinschalig kinderdagverblijf de Bonte Paardjes.


We voldoen aan de nader gestelde regels vanuit de

Wet Kinderopvang, welke van dezelfde kwalitatieve waarde zijn als bij een groot regulier kinderdagverblijf.

Behalve educatie welke geboden wordt vanuit de natuur en dieren worden alle gebruikelijke activiteiten welke regulier geboden worden, hier zeker niet vergeten.

Gastvrouw/pedagogisch medewerkster Corina verzorgt de dagelijkse kinderopvang tesamen met ander gekwalificeerde pedagogisch medewerkster(s) en Ad is, buiten zijn werkzaamheden in de paardenhouderij om, de vertrouwde toeverlaat voor alle voorkomende hand en spandiensten.

Uit het oogpunt veiligheid hanteren wij het vier-ogen-beleid, zodat er altijd toezicht is op de kinderen door minimaal twee volwassenen.


U bent van harte welkom voor een kennismaking.

0